RCN steunt goede doelen
Wij kijken verder dan de eigen onderneming.

 Een aanzienlijk deel van de winst wordt door onze enige aandeelhouder, Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum  (SIOC), besteed aan talloze goede doelen. Zo draag je als gast indirect bij aan het realiseren van vele goede doelen. 

Het SIOC geeft jaarlijks financiële ondersteuning aan tal van projecten op met name het terrein van gemeenschapsvorming en educatie en recreatiemogelijkheden voor mensen met een beperkt budget. Ook maakt SIOC vakanties mogelijk voor mensen die afhankelijk zijn van zorgverlening of die begeleiding  nodig hebben. 

 

Zo gaat een deel van de door RCN gemaakte winst naar stichtingen die vakanties organiseren voor mensen met een lichamelijke beperking, voor eenoudergezinnen en voor mensen met Alzheimer en hun partners.

Ook worden vakanties mogelijk gemaakt voor kinderen in achterstandssituaties. Daarnaast worden projecten gesteund als inloophuizen, opvang voor verslaafden, steun aan tienermoeders, het jongerenwerk en het studentenpastoraat. De doelen die RCN steunt hebben veelal een sociaal maatschappelijk of educatief  karakter. Daarnaast wordt een substantieel deel besteed aan het mogelijk maken van vakanties voor mensen voor wie een vakantie niet vanzelfsprekend is.  

Uniek project van RCN met het PSDV
“Vakantie vier je samen, niemand uitgesloten”.

RCN en PSDV (Hetvakantiebureau.nl) zijn beiden opgericht door de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland, dat is nu de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Deze twee organisaties hebben hun krachten gebundeld in het project “Vakantie vier je samen, niemand uitgesloten”. 

RCN biedt 100 gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau een gratis vakantie aan op een van de RCN parken in Nederland.

 

 

Contactgegevens
Wij zijn momenteel niet bereikbaar Neem contact op met het Contact Center. Wij zijn maandag t/m vrijdag van 9.00 - 21.00 uur en in het weekend van 9.00 - 18.00 uur bereikbaar op ons telefoonnummer.
Ik bel vanuit:
+31 85-0400 700
Bel mij terug:
Stuur een e-mail
Antwoord binnen 1 werkdag Stuur een e-mail